Jæger – Hvilken dom

Hvordan kan det lige være at det skal "tøger" og politiken der skal bestemme om en bog skal udgives eller ikke. Jeg hørte kendelsen i radio nyhederne, hvor kendelsen var at forlaget kunne udgive bogen med den begrundelse at nu var den alligevel udgivet af politiken så der var ikke nogen grund til at tilbageholde udgivelsen. Så kan man jo tænke lidt over om det skal være politiken der skal bestemme hvad der er ok og hvad der ikke er. Eftersom at man kan få matriale ud på den måde. Jeg hører senere i radioen en der mener at det er en sejr for ytringsfriheden. Og at det var bare information der måtte ud til befolkningen. Men så kan jeg ikke helt se hvorfor at man fra rettens side har valgt at stoppe en prop i DNS’erne der peger på Piratebay for det er jo også bare information. Nå men – okay det vil sige at politiken og andre kan bedømme om det er skadeligt for nationen. Uanset om bogen indeholder hemmeligheder eller ikke mener jeg ikke på nogen måde at den form for selvtægt på ytringsfriheden skal have lov at find sted. Som det også fremgår sagde retten at der passager som var følsomme..

Igen ser vi at pressen i danmark har for meget magt i forhold til hvad der sker i danmark.

Det handler jo ikke om at stoppe udgivelse af bøger, det handler jo stadig om at bakker op om de mennesker der er i udsendt af den danske stat. Uanset om man kan lide det eller ej. Og jeg mener ikke man bakker op om dem ved at bruge de fine metoder vi har set anvendt de seneste dage.

Læs Tøger leder her

Leder: Derfor trykker vi
Vi har valgt at bringe hele bogens tekst i onsdagens avis for at sikre og understrege offentlighedens ret til at følge med.
Danmark er en krigsførende nation.

Allerede i 1990?erne deltog vi i Balkankrigene og gjorde en stor og positiv forskel.

Ikke mindst da vi deltog i Nato?s luftkrig mod Serbien og var med til at redde op mod en million kosovaalbanere fra død og landflygtighed.

Deltagelsen i Irakkrigen, der skete uden FN-mandat, var langt mere kontroversiel, og herfra blev soldaterne også trukket hjem, da engagementet i 2006 blev upopulært i USA.

Krigen i Afghanistan har bred politisk opbakning herhjemme, og et flertal i befolkningen støtter krigen, der i mange andre Nato-lande er i stigende modvind.

Endnu flere har respekt og sympati for den svære opgave, som danske soldater yder under ekstremt farlige vilkår.

Forsvaret vil ransage og afhøre
Medierne ? herunder Politiken ? har et tæt samarbejde med forsvaret og stor forståelse for de hensyn, der gør sig gældende, når danske soldater sætter livet på spil.

Vi bringer ikke operative oplysninger, der kan bringe militære operationer i fare, og vi er glade for den beskyttelse, danske soldater yder os, når vi dækker krigen.

I lyset af dette gode og pragmatiske samarbejde er det ekstra beklageligt, at forsvaret nu vil udvide disse saglige hensyn til at omfatte en helt generel ret til at bremse udgivelser og informationer, der efter forsvarets mening skader ?landets interesser?, sådan i bred almindelighed.

Det er desværre, hvad der er ved at ske i sagen om en tidligere jægersoldats bog.

Forsvaret forbereder et fogedforbud mod forlaget, et fogedforbud, som Københavns Byret skal tage stilling til i morgen, torsdag.

Kammeradvokaten ønsker på forsvarets vegne samtidig ret til ransagning og ret til at tvinge forlagets medarbejdere til at vidne om, hvem i medierne der er i besiddelse af eksemplarer af bogen.

Samtidig har forsvarschefen skrevet til landets medier med et krav om, at vi undlader enhver yderligere omtale af bogen.

Indgreb i vores pressefrihed
Vi kan ikke forestille os, at byretten vil give forsvaret ret til et så åbenlyst indgreb i presse- og informationsfriheden.

Under alle omstændigheder har vi valgt at bringe hele bogens tekst i dagens avis for at sikre og understrege offentlighedens ret til at følge med ? også når vi er i krig, og når det ikke passer myndighederne.

Vi mener dermed at passe vores arbejde, ligesom danske soldater gør det, når de løser de opgaver, regeringen har pålagt dem.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.